Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Inspireshops. Inspireshops is een bedrijf dat zich richt op het maken van originele mozaïekkunst en het organiseren van kunst workshops. Inspireshops is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Maartje de Boer.

 

Gegevens Inspireshops:

info@inspireshops.nl | 06 15140508

Bosberg 29 | 7271LE | Borculo

KVK Nr. 66761565

 

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Inspireshops en hoe daarmee omgegaan wordt. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Inspireshops verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Waar worden jouw gegevens opgeslagen en voor welke doelen? Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je daar gebruik van kunt maken. Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door Inspireshops, neem dan gerust contact op.

 

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 december 2019.

 

2. Soort persoonsgegevens en doelen voor verzameling

Inspireshops verwerkt je persoonsgegevens als je via de website een bestelling plaatst, je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een contactformulier invult. Dit zijn je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook worden de gegevens die je aan Inspireshops doorgeeft via e-mail of telefonisch contact, opgeslagen.

Inspireshops verzamelt je persoonsgegevens om de door jou bestelde dienst (workshop) te kunnen leveren en om contact met je op te kunnen nemen. Ook kan Inspireshops je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en de nieuwsbrief. De nieuwsbrief dient om je op de hoogte te stellen van nieuwe diensten en producten die interessant voor je kunnen zijn. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief via de website, of via mondelinge of schriftelijke toestemming. Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken of een mail te sturen naar info@inspireshops.nl.

 

De website van Inspireshops verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Inspireshops maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein databestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer. tablet of smartphone. De website van Inspireshops gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren en optimaal werkt, om technische informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgens tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Inspireshops om je een goede gebruikerservaring te kunnen leveren.

 

Als je de website van Inspireshops bezoekt krijg je een cookie melding in beeld en wordt jouw toestemming gevraagd om een cookie te plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
 

Als je geen persoonsgegevens aan Inspireshops wilt verstrekken, is Inspireshops niet in staat om de dienst te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Inspireshops niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen, Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij jou.

Inspireshops heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@inspireshops.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.
 

3. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Er zijn verschillende rechtsgronden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je geeft hier zelf toestemming voor bij het invullen van het contactformulier en het aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast is het verwerken van je gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder jouw contactgegevens is het niet mogelijk om de bestelde dienst te leveren. Met betrekking tot marketingdoeleinden is het verwerken van jouw gegevens noodzakelijk in verband met het gerechtvaardigd belang van Inspireshops. Het opslaan van je gegevens voor het facturatieproces is gebonden aan een wettelijke verplichting op Inspireshops om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.


4. Opslag en bewaartermijn

Jouw gegevens worden zolang bewaard door Inspireshops als nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Voor facturen geldt een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. De opslag van je persoonsgegevens voor de nieuwsbrief is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@inspireshops.nl.

 

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

5. Doorgifte aan verwerkers en derden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door partijen die door Inspireshops zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst en haar marketingdoeleinden. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Deze verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Inspireshops.

 

Ook worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden als Inspireshops op grond van een wettelijke verplichting gehouden is om persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Inspireshops met anderen dan de hierboven bedoelde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

6. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Inspireshops. Het is mogelijk dat deze website links bevat naar een andere website die niet wordt beheerd door of eigendom is van Inspireshops. Als je via het klikken op een dergelijke link op een andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die andere website. Inspireshops is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of haar privacyverklaring.

 

7. Beveiliging

Inspireshops neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

 

De website van Inspireshops heeft een SSL / TLS certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Inspireshops beveiligd is. Je kunt veilig informatie verzenden via de website.

 

Inspireshops heeft met derden die jouw persoonsgegevens verwerken een verwerkingsovereen-komst afgesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en de afspraken over het niveau van technische en organisatorische maatregelen.

 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inspireshops.nl.

 

8. Jouw rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn, worden door Inspireshops verwijderd.

 

Je hebt zelf te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, te laten wijzigen, te laten verwijderen of de verwerking van jouw gegevens te laten beperken of stoppen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Inspireshops opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan dient Inspireshops al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@inspireshops.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan en misbruik of fraude te voorkomen, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, je id-bewijsnummer en BSN onleesbaar. Dit is ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

 

Je gegevens betreffende de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Inspireshops niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

info@inspireshops.nl

Bosberg 29 | 7271 LE | Borculo

KVK Nr. 66761565